سله مهملات ویل دور بین  سعه 38 لتر – آکا الکتریک

سله مهملات ویل دور بین سعه 38 لتر – آکا الکتریک

سله مهملات ویل دور بین سعه 38 لتر – آکا الکتریک هذه السله بغطاء فولاذی دوار یدور 360 درجه ویعود إلى موضعه الأصلی بعد کل تفریغ. هذه السله هی الخیار الأفضل للمطارات والفنادق والمؤسسات والمتاجر. تم تصمیم هذه السله بطریقه تجعله بالإضافه إلى البیئه المحیطه مع الباب مغلق...
سله مهملات ویل دور بین  سعه 38 لتر – آکا الکتریک

سله مهملات ویل دور بین سعه 40 لتر – آکا الکتریک

سله مهملات ویل دور بین سعه 40 لتر – آکا الکتریک هذه السله بغطاء فولاذی دوار یدور 360 درجه ویعود إلى موضعه الأصلی بعد کل تفریغ. هذه السله هی الخیار الأفضل للمطارات والفنادق والمؤسسات والمتاجر. تم تصمیم هذه السله بطریقه تجعله بالإضافه إلى البیئه المحیطه مع الباب مغلق...
سله مهملات ویل دور بین  سعه 45 لتر – آکا الکتریک

سله مهملات ویل دور بین سعه 45 لتر – آکا الکتریک

سله مهملات ویل دور بین سعه 45 لتر – آکا الکتریک مدل ویل دور با درب استیل گردان که پس از هر بار انداختن زباله 360 درجه چرخیده و مجدد به حالت خود باز میگردد این سطل زباله بهترین گزینه برای فرودگاهها ، هتل ها ، سازمانها و فروشگاههای بزرگ می باشد این سطل زباله به گونه ای...
سله مهملات ویل دور بین  سعه 30 لتر – آکا الکتریک

سله مهملات ویل دور بین سعه 30 لتر – آکا الکتریک

سله مهملات ویل دور بین سعه 30 لتر – آکا الکتریک هذه السله بغطاء فولاذی دوار یدور 360 درجه ویعود إلى موضعه الأصلی بعد کل تفریغ. هذه السله هی الخیار الأفضل للمطارات والفنادق والمؤسسات والمتاجر. تم تصمیم هذه السله بطریقه تجعله بالإضافه إلى البیئه المحیطه مع الباب مغلق...