لیست قیمت محصولات آکاالکتریک شامل انواع سطل زباله و سبزی خرد کن خانگی – اکاالکتریک

اطلاعیه

با توجه به افزایش شدید قیمت مواد اولیه ، دستمزد ، حمل و نقل و بسته بندی قیمت محصولات تولیدی آکاالکتریک شامل انواع سطل زباله و سبزی خرد کن خانگی طبق لیست پیوست تغیر یافت این لیست مربوط به دی ماه 1399 بوده و تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.