لیست قیمت محصولات آکاالکتریک شامل انواع سطل زباله و سبزی خرد کن خانگی - اکاالکتریک

اطلاعیه

با توجه به افزایش شدید قیمت مواد اولیه ، دستمزد ، حمل و نقل و بسته بندی قیمت محصولات تولیدی آکاالکتریک شامل انواع سطل زباله و سبزی خرد کن خانگی طبق لیست پیوست تغیر یافت این لیست مربوط به هفته سوم شهریور 1399 بوده و تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.به قیمتهای زیر 9 درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد

 

آخرین قیمت محصولات آکاالکتریک

 

کتاب آموزش آشپزی آکا تالیف زهره علیمردانی با جلد اعلا 40000

سخنی با مصرف کنندگان :

متاسفانه نوسانات قیمت مواد اولیه در بازار کمتر از 30 دقیقه اتفاق می افتد و این چیزی جز نابودی تولید کننده و از بین بردن قدرت خرید مصرف کننده نیست زیاد هم نیاز نیست چراغ بدست بگیریم دنبال سلاطین فساد بگردیم که فقط در چند سال مواد پلاستیک را از پتروشیمی دولتی از 1000 تومان تا 28000 تومان در هر کیلو خریده ایم در ذیل قیمت سالهای گذشته فقط سبزی خرد کن های تولیدی آکاالکتریک را ذکر کردیم تا بدانید از افزایش قیمت نه خوشحالیم نه راضی :

 

 

سال 1389              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی           765000 ریال           قیمت دلار در سال 1389     10440 ریال   قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  73.27 دلار

    سال 1390              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی       810000 ریال           قیمت دلار در سال 1390     12047 ریال   قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  67.23 دلار

سال 1391              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی         880000 ریال           قیمت دلار در سال 1391      26078 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  33.75 دلار

سال 1392              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی       1505000 ریال           قیمت دلار در سال 1392      31838 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  47.27 دلار

سال 1393              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی       1505000 ریال           قیمت دلار در سال 1393      35194 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  42.76 دلار

سال 1394              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی       1505000 ریال           قیمت دلار در سال 1394      34770 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  43.28 دلار

سال 1395              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی      1770000 ریال           قیمت دلار در سال 1395      37480 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  47.22 دلار

سال 1396              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی      1770000 ریال           قیمت دلار در سال 1396      47720 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  47.22 دلار

سال 1397              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی       3120000 ریال           قیمت دلار در سال 1397      120000 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  26 دلار

سال 1398              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی       4450000 ریال           قیمت دلار در سال 1398      140000 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  31 دلار

سال 1399              قیمت سبزی خرد کن 3 کیلویی         665000 ریال           قیمت دلار در سال 1399      240000 ریال     قیمت سبزی خرد کن سه کیلویی به دلار  ؟؟؟

 

 

همانطور که مشاهده می کنید علیرغم همه افزایش کیفیت ها قیمت ها چیزی نزدیک به یک سومک سال 1390 است کارگر ما در سال 1390 با دلار 1000 تومان 400 هزار تومان حقوق می گرفته و الان حقوق قانونی اش یک میلیون و هشتصد هزار تومان است پس بازنده گرانی اول تولید کننده و مصرف کننده و شبکه توزیع است و در نهایت نابودی زیر ساخت های مملکت و ما هرگز از گرانی خرسند و خوشحال نمی شویم و از این بابت از شما که 30 سال است ما را حمایت کرده اید صمیمانه پوزش می طلبیم کاری از ما ساخته نیست