سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 30 لیتری – 30.5*84- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 30 لیتری – 30.5*84- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 30 لیتری – 30.5*84- اکا سطل زباله تن دور یا سطل بادبزنی یکی از مدل های جدید سطل زباله طراحی روز اروپا می باشد این سطل مثل سایر سطل های زباله دو جداره بوده و داری یک سطل زباله پلاستیکی 30 لیتری مقاوم می باشد ویژگی ها : ظرفیت 30...
سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 25 لیتری – 30.5*68- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 25 لیتری – 30.5*68- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 25 لیتری – 30.5*68- اکا سطل زباله تن دور یا سطل بادبزنی یکی از مدل های جدید سطل زباله طراحی روز اروپا می باشد این سطل مثل سایر سطل های زباله دو جداره بوده و داری یک سطل زباله پلاستیکی 25 لیتری مقاوم می باشد ویژگی ها : ظرفیت 25...
سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 20 لیتری – 30.5*58 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 20 لیتری – 30.5*58 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 20 لیتری – 30.5*58 – اکا سطل زباله تن دور یا سطل بادبزنی یکی از مدل های جدید سطل زباله طراحی روز اروپا می باشد این سطل مثل سایر سطل های زباله دو جداره بوده و داری یک سطل زباله پلاستیکی 20 لیتری مقاوم می باشد ویژگی ها : ظرفیت...
سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 15 لیتری – 30.5*51 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 15 لیتری – 30.5*51 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 15 لیتری – 30.5*51 – اکا مدل تن دور 15 لیتری با درب بادبزنی مناسب برای دستشویی ، حمام ، زیر میز کارمندان سطل زباله تن دور یا سطل بادبزنی یکی از مدل های جدید سطل زباله طراحی روز اروپا می باشد این سطل مثل سایر سطل های زباله دو...
سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 5 لیتری – 20*35 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 5 لیتری – 20*35 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 5 لیتری – 20*35 – اکا بهترین گزینه برای دستشویی و حمام این سطل فوق العاده زیبا بوده و برای منازل و هتل ها فوق العاده است سطل دو جداره و دارای یک سطل پلاستیکی دسته دار مقاوم داخلی می باشد مدل تن دور 5 لیتری با درب بادبزنی...