گروه کارخانجات آکا

با بیش از 25 سال سابقه در زمینه طراحی و تولید سبزی خردکن و سطل زباله

از دیرباز با شماییم

کارخانجات آکا با بیش از 35 سال سابقه 

کیفیت بالای محصولات

کیفیت، تجربه و تخصص با آکا

طراحی و ساخت ماشین آلات

طراحی و ساخت ماشین آلات با بهترین کیفیت و استفاده از مرغوب ترین قطعات

پیشنهادات مشتریان

لحاظ نمودن نظرات و پیشنهادات مشتریان در طراحی ماشین آلات

جلب اعتماد و رضایت مشتریان

جلب اعتماد و رضایت مشتریان و احترام به انتظارات آنان در روند شرکت

جدیدترین محصولات

سطل زباله پدال دار مستطیلی 40 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 40 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 30 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 30 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 20 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 20 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 12 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 12 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 5 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدال دار مستطیلی 5 لیتری استیل – اکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 30 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 30 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 25 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 25 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 20 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 20 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 15 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 15 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 12 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 12 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 5 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایکلاس با درب آرام بند 5 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 30 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 30 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 25 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 25 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 20 لیتری 45*30– آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 20 لیتری 45*30– آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 15 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 15 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 12 لیتری 39*25 – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 12 لیتری 39*25 – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 5 لیتری 20*27 – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 5 لیتری 20*27 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 30 لیتری 30.5*64 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 30 لیتری 30.5*64 – آکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 30 لیتری 30.5*70- اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 30 لیتری 30.5*70- اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 25 لیتری 30.5*53 – اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 25 لیتری 30.5*53 – اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 20 لیتری 30.5*43 – اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 20 لیتری 30.5*43 – اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 12 لیتری 24.5*43 – اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 12 لیتری 24.5*43 – اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 5 لیتری 20.5*31 – اکا

سطل زباله چرخشی (بادبزنی) (دمپری) (ویل دور بین) 5 لیتری 20.5*31 – اکا

جاسیگاری هایلوکس تمام استیل-ورق درب 0.8 دهم (30.5*70)  – اکا

جاسیگاری هایلوکس تمام استیل-ورق درب 0.8 دهم (30.5*70) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 30لیتری(30.5*80) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 30لیتری(30.5*80) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 25 لیتری(30.5*70) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 25 لیتری(30.5*70) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 20 لیتری(30.5*60) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 20 لیتری(30.5*60) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 15 لیتری(30.5*50) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 15 لیتری(30.5*50) – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 30 لیتری – 30.5*84- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 30 لیتری – 30.5*84- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 25 لیتری – 30.5*68- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 25 لیتری – 30.5*68- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 20 لیتری – 30.5*58 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 20 لیتری – 30.5*58 – اکا

سطل زباله استیل سبلان 16 لیتری 30.5*35 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 16 لیتری 30.5*35 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 20 لیتری 30.5*64 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 20 لیتری 30.5*64 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 25 لیتری 30.5*53 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 25 لیتری 30.5*53 – آکا

سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری 30.5*80 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری 30.5*80 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 25 لیتری 30.5*64 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 25 لیتری 30.5*64 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 20 لیتری 30.5*54 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 20 لیتری 30.5*54 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 15 لیتری 30.5*44 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 15 لیتری 30.5*44 -آکا

سطل زباله پدال دار 30 لیتری استیل 30.5*70- اکا

سطل زباله پدال دار 30 لیتری استیل 30.5*70- اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 15 لیتری – 30.5*51 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 15 لیتری – 30.5*51 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 5 لیتری – 20*35 – اکا

سطل زباله تن دور بین(Tandorbin) 5 لیتری – 20*35 – اکا

زیر سیگاری اداری و جا سیگاری ایستاده اداری مدل کاپ – اکا

زیر سیگاری اداری و جا سیگاری ایستاده اداری مدل کاپ – اکا

زیر سیگاری اداری – جا سیگاری ایستاده اداری – اکا

زیر سیگاری اداری – جا سیگاری ایستاده اداری – اکا

سطل زباله اداری مدل سبلان – اکا

سطل زباله اداری مدل سبلان – اکا

سطل زباله فلزی توری گرد – سطل زباله توری زیر میز اداری – اکا

سطل زباله فلزی توری گرد – سطل زباله توری زیر میز اداری – اکا

سطل زباله پدال دار 5 لیتری استیل 20*32- اکا

سطل زباله پدال دار 5 لیتری استیل 20*32- اکا

سطل زباله پدال دار 3 لیتری استیل 17*27- اکا

سطل زباله پدال دار 3 لیتری استیل 17*27- اکا

سطل زباله پدال دار 25 لیتری استیل 30.5*60- اکا

سطل زباله پدال دار 25 لیتری استیل 30.5*60- اکا

سطل زباله پدال دار بیمارستانی – سطل زباله پدالی بیمارستانی – اکا

سطل زباله پدال دار بیمارستانی – سطل زباله پدالی بیمارستانی – اکا

سطل زباله پدال دار 20 لیتری استیل 30.5*50- اکا

سطل زباله پدال دار 20 لیتری استیل 30.5*50- اکا

سطل زباله پدال دار 15 لیتری استیل 30.5*40- اکا

سطل زباله پدال دار 15 لیتری استیل 30.5*40- اکا

سطل زباله پدال دار 12 لیتری استیل 25*38- اکا

سطل زباله پدال دار 12 لیتری استیل 25*38- اکا

سطل زباله پدالی استیل 5 لیتری به همراه برس توالت شوی – اکا

سطل زباله پدالی استیل 5 لیتری به همراه برس توالت شوی – اکا

سطل زباله پدالی استیل 3 لیتری به همراه برس توالت – اکا

سطل زباله پدالی استیل 3 لیتری به همراه برس توالت – اکا

ست فرچه و سطل دستشویی – مدل های مختلف فرچه دستشویی و سطل – اکا

ست فرچه و سطل دستشویی – مدل های مختلف فرچه دستشویی و سطل – اکا

سبزی خرد کن خانگی آکا سه کیلویی یا سبزی خردکن مدل 3000 – اکاالکتریک

سبزی خرد کن خانگی آکا سه کیلویی یا سبزی خردکن مدل 3000 – اکاالکتریک

سبزی خرد کن خانگی آکا دو کیلویی یا سبزی خردکن مدل 2000 – اکاالکتریک

سبزی خرد کن خانگی آکا دو کیلویی یا سبزی خردکن مدل 2000 – اکاالکتریک

سبزی خرد کن خانگی آکا یک و نیم کیلویی مدل 1500 – اکاالکتریک

سبزی خرد کن خانگی آکا یک و نیم کیلویی مدل 1500 – اکاالکتریک

سبزی خرد کن خانگی آکا 1 کیلویی یا سبزی خردکن مدل 1000 – اکاالکتریک

سبزی خرد کن خانگی آکا 1 کیلویی یا سبزی خردکن مدل 1000 – اکاالکتریک

سطل جا لیوانی آبسردکن آکاالکتریک – اکاالکتریک

سطل جا لیوانی آبسردکن آکاالکتریک – اکاالکتریک

سطل زباله اداری با درب گردشی 360 درجه – اکا

سطل زباله اداری با درب گردشی 360 درجه – اکا

سطل زباله کابینتی ، سطل زباله کابینتی استیل ، سطل زباله توکار کابینت – اکا

سطل زباله کابینتی ، سطل زباله کابینتی استیل ، سطل زباله توکار کابینت – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 45 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 45 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 40 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 40 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 38 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 38 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 30 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 30 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 20 لیتری – اکا

سطل زباله استیل تاچ بین 20 لیتری – اکا

سطل زباله استیل اسلاید بین 45 لیتری slide bin45L – اکا

سطل زباله استیل اسلاید بین 45 لیتری slide bin45L – اکا

سطل زباله اسلاید بین 40 لیتری – Slide bin 40L – اکا

سطل زباله اسلاید بین 40 لیتری – Slide bin 40L – اکا

سطل زباله اسلاید بین 38 لیتری Slide bin 38L – اکا

سطل زباله اسلاید بین 38 لیتری Slide bin 38L – اکا

سطل زباله خانگی استیل اسلاید بین 30 لیتری – Slide bin 30L – اکا

سطل زباله خانگی استیل اسلاید بین 30 لیتری – Slide bin 30L – اکا

سطل زباله استیل 5 لیتری اسلاید بین slide bin 5L – اکا

سطل زباله استیل 5 لیتری اسلاید بین slide bin 5L – اکا

سطل زباله اداری زیر میز استیل – اکا

سطل زباله اداری زیر میز استیل – اکا

سطل زباله کونیک بین 10 لیتری – اکا

سطل زباله کونیک بین 10 لیتری – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 5 لیتری(20*36) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 5 لیتری(20*36) – اکا

سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 40 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 40 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 38 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 38 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری-اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 45 لیتری(36.5*81) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 45 لیتری(36.5*81) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 40 لیتری(36.5*71) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 40 لیتری(36.5*71) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 38 لیتری(36.5*69) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 38 لیتری(36.5*69) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 30 لیتری(36.5*64) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 30 لیتری(36.5*64) – اکا

سطل های زباله ویل دور بین 38 لیتری – اکا

سطل های زباله ویل دور بین 38 لیتری – اکا

سطل های زباله ویل دور بین 40 لیتری – اکا

سطل های زباله ویل دور بین 40 لیتری – اکا

سطل های زباله ویل دور بین 45 لیتری – اکا

سطل های زباله ویل دور بین 45 لیتری – اکا

سطل های زباله ویل دور بین 30 لیتری – اکا

سطل های زباله ویل دور بین 30 لیتری – اکا

اخبار و تازه‌های شرکت

پشتیبانی و مشاوره

مشتریان ارجمند آکا هر زمان می‌توانند با مراجعه به صفحه مشاوره و پشتیبانی از خدمات مشاوره‌ای شرکت بهره‌مند گردند.