سطل زباله های اسلاید بین خانگی و اداری

 

سطل زبابله اسلاید بین با درب مکانیزم کشویی به محض فشار به عقب رفت و سپس به جای خود باز می گردد ، این سطل هم بعنوان سطل زباله خانگی استفاده شده و هم بهترین گزینه سطل زباله استیل است که نمی خواهید داخل سطل دیده شود و یا دست با درب در تماس باشد

 سطل زباله اسلاید بین شامل سایز های زیر است :

سطل زباله استیل اسلاید بین 45 لیتری

سطل زباله استیل اسلاید بین 40 لیتری

سطل زباله استیل اسلاید بین 38 لیتری

سطل زباله استیل اسلاید بین 5 لیتری