سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری 30.5*80 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری 30.5*80 -آکا

سطل زباله شوت بین 30 لیتری-آکا سطل زباله شوت بین 30 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل براحتی و بدون توقف میتوان زباله را به داخل...
سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری 30.5*80 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 25 لیتری 30.5*64 -آکا

سطل زباله شوت بین 25 لیتری-آکا سطل زباله شوت بین 25 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل براحتی و بدون توقف میتوان زباله را به داخل...
سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری 30.5*80 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 20 لیتری 30.5*54 -آکا

سطل زباله شوت بین 20 لیتری سطل زباله شوت بین 20 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل براحتی و بدون توقف میتوان زباله را به داخل سطل...
سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری 30.5*80 -آکا

سطل زباله استیل شوت بین 15 لیتری 30.5*44 -آکا

سطل زباله شوت بین 15 لیتری سطل زباله شوت بین 15 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل براحتی و بدون توقف میتوان زباله را به داخل سطل...
سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری-اکا

سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری-اکا سطل زباله شوت بین 45 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل براحتی و بدون توقف...