021-77702919
سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 30 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 30 لیتری y*x – آکا

سطل زباله آکا مدل هایلوکس 30 لیتری با درب آرام بند سطل زباله مدل هایلوکس 30 لیتری از استیل ضد‌زنگ ساخته شده است و در برابر رطوبت مقاومت خوبی دارد. داخل آن یک محفظه پلاستیکی قرار دارد که خالی کردن زباله‌ها و نظافت سطل را برایتان آسان‌تر می‌کند. در قسمت پایینی آن یک...
سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 25 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 25 لیتری y*x – آکا

سطل زباله آکا مدل هایلوکس 25 لیتری با درب آرام بند سطل زباله مدل هایلوکس 25 لیتری از استیل ضد‌زنگ ساخته شده است و در برابر رطوبت مقاومت خوبی دارد. داخل آن یک محفظه پلاستیکی قرار دارد که خالی کردن زباله‌ها و نظافت سطل را برایتان آسان‌تر می‌کند. در قسمت پایینی آن یک...
سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 20 لیتری 45*30– آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 20 لیتری 45*30– آکا

سطل زباله آکا مدل هایلوکس 20 لیتری با درب آرام بند سطل زباله مدل هایلوکس 20 لیتری از استیل ضد‌زنگ ساخته شده است و در برابر رطوبت مقاومت خوبی دارد. داخل آن یک محفظه پلاستیکی قرار دارد که خالی کردن زباله‌ها و نظافت سطل را برایتان آسان‌تر می‌کند. در قسمت پایینی آن یک...
سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 15 لیتری y*x – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 15 لیتری y*x – آکا

سطل زباله آکا مدل هایلوکس 15 لیتری با درب آرام بند سطل زباله مدل هایلوکس 15 لیتری از استیل ضد‌زنگ ساخته شده است و در برابر رطوبت مقاومت خوبی دارد. داخل آن یک محفظه پلاستیکی قرار دارد که خالی کردن زباله‌ها و نظافت سطل را برایتان آسان‌تر می‌کند. در قسمت پایینی آن یک...
سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 12 لیتری 39*25 – آکا

سطل زباله پدالی هایلوکس با درب آرام بند 12 لیتری 39*25 – آکا

سطل زباله آکا مدل هایلوکس 12 لیتری با درب آرام بند سطل زباله مدل هایلوکس 12 لیتری از استیل ضد‌زنگ ساخته شده است و در برابر رطوبت مقاومت خوبی دارد. داخل آن یک محفظه پلاستیکی قرار دارد که خالی کردن زباله‌ها و نظافت سطل را برایتان آسان‌تر می‌کند. در قسمت پایینی آن یک...