سطل زباله استیل کاپ بین 30لیتری(30.5*80) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 30لیتری(30.5*80) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 30لیتری(30.5*80) – اکا سطل زباله کاپ بین 30 لیتری یک سطل زباله شیک و زیبا با دربی کاپ شکل مناسب برای زبالهای قابل بازیافت میباشد این سطل زباله دارای سطل بیرونی استیل و سطل داخلی پلاستیکی میباشد این سطل شیک دارای محفظه جدا شونده داخلی...
سطل زباله استیل کاپ بین 25 لیتری(30.5*70) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 25 لیتری(30.5*70) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 25 لیتری(30.5*70) – اکا   سطل زباله کاپ بین 25 لیتری یک سطل زباله شیک و زیبا با دربی کاپ شکل مناسب برای زبالهای قابل بازیافت میباشد این سطل زباله دارای سطل بیرونی استیل و سطل داخلی پلاستیکی میباشد این سطل شیک دارای محفظه جدا شونده داخلی...
سطل زباله استیل کاپ بین 20 لیتری(30.5*60) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 20 لیتری(30.5*60) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 20 لیتری(30.5*60) – اکا سطل زباله کاپ بین 20 لیتری یک سطل زباله شیک و زیبا با دربی کاپ شکل مناسب برای زبالهای قابل بازیافت میباشد این سطل زباله دارای سطل بیرونی استیل و سطل داخلی پلاستیکی میباشد این سطل شیک دارای محفظه جدا شونده داخلی...
سطل زباله استیل کاپ بین 15 لیتری(30.5*50) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 15 لیتری(30.5*50) – اکا

سطل زباله استیل کاپ بین 15 لیتری(30.5*50) – اکا سطل زباله کاپ بین 15 لیتری یک سطل زباله شیک و زیبا با دربی کاپ شکل مناسب برای زبالهای قابل بازیافت میباشد این سطل زباله دارای سطل بیرونی استیل و سطل داخلی پلاستیکی میباشد این سطل شیک دارای محفظه جدا شونده داخلی...