021-77702919

آکا مخترع سیستم ایمنی سبزی خرد کن در ایران – اکا

آکا مخترع سیستم ایمنی برای تمامی سبزی خردکن های ایران که به رایگان در اختیار سایر تولید کنندگان گرفت : اختراع سیستم ایمنی سبزی خرد کن به شماره 2649

آکا مخترع سیستم ایمنی سبزی خرد کن

بی گمان در عرصه زندگی مدرن امروز آنچه که در نقطه اوج توجه رهبران توسعه صنعت مدرنیته امروز قرار میگیرد ایجاد فضای پیشرفته همراه با تمام ملزومات برای رفاه موجودی به نام انسان می باشد.خانه هایی برای فردا،لوازم پیشرفته خانگی با تکنولوژی های فضایی،اتومبیلهای فرا پیشرفته،همه وهمه قراراست در خدمت بشرامروزی قرار گیرد و او را به دنیای پر از لذت و شادی برساند.اما آیا با تمام این پیشرفتها انسان امروز شادتر شده است یا آنکه در دنیای پراززرق و برق ها،ملولتر وافسرده تر شده است.شاید این خستگی ناشی از بی توجهی به پیوندهای فرهنگی و سنتی باشد.شاید ماشینیسم امروزی انسان را درگیرتر و گرفتارتر کرده است.هدف از ارائه این مطالب این است که به این باور برسیم که کسانی که در عرصه ،طراحی ،خلاقیت و نوآوری تلاش می نمایند توجه و نگاهی به عصاره های سنتی و فرهنگی جامعه هدف داشته باشند بخصوص آنکه ما ایرانیان در کشوری با تمدن وفرهنگ غنی چند هزارساله زندگی میکنیم.

معرفی محصول مورد اختراع

همانگونه که در مقدمه نیز اشاره شد فرهنگ و سنتهای هر کشور میتواند دستمایه خوبی برای رسیدن به محصولی باشد که صاحبش را خرسند و راضی نماید چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی. کالایی را که به آن می پردازیم ارتباطی مستقیم با فرهنگ غذایی مردم کشورمان دارد.(سبزی خرد کن)محصولی که در کشورهای دیگر مشابه ای چون میکسر و مولینکس دارد و فرهنگ استفاده از آنها نیز در کشور ما جا افتاده است.از انجا که مصرف سبزی در فرهنگ غذایی کشورمان نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است استفاده از سبزی خرد کن به عنوان یک کالای مورد نیاز مورد توجه قرار گرفته است.در حال حاضر تولید کنندگان داخلی با توان و تلاش خود دستگاه سبزی خردکن ساخته و می سازند اما متاسفانه به مسائلی چون ایمنی،سهولت در استفاده ،زیبایی و ظرافت در ساخت،کیفیت و راندمان ،آنگونه که باید توجه ننموده اند.به همین دلیل نگاهی به سبزی خردکن های موجود داشته و پس از بررسی مشکلات و معایب آن ،به ارائه ایده و راه حل برای بهبود آن می پردازیم.

سبزی خردکن

همانگونه که از نام این دستگاه مشخص است دستگاهی است که برای خرد کردن سبزی بکار می رود و معمولا از دو قسمت اصلی تشکیل شده است،قسمت قرارگیری موتورسبزی خردکن که در پایین قرار داردو دیگری مخزن خرد کردن سبزی است که در بالای دستگاه قرار می گیرد.در برخی از مدلها دیده شده که دو قسمت یاد شده یک تکه ساخته می شود و قابل شستشو نمی باشد.این سبزی خردکن ها بطور متداول از جنس ورق استیل ساخته می شود.دارای تیغه فولادی دو باله بوده و با یک الکتروموتور با دور 1400دور در دقیقه کارمیکند.

مدل سبزی خرد کن غیر استاندارد

بررسی معایب و مشکلات سبزی خردکن های موجود

بطور کلی معایب موجود در سبزی خردکن غیر استاندارد های مورد استفاده فعلی را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم نمود:

الف- ایمنی مصرف کننده در استفاده از دستگاه سبزی خردکن

ب- سهولت استفاده از دستگاه سبزی خرد کن

الف- ایمنی مصرف کننده

1.مهمترین مساله در طراحی و ساخت یک محصول ،آن هم از نوع خانگی ،رعایت نهایت ایمنی مصرف کننده می باشد به گونه ای که در هنگام کار با دستگاه هیچ گونه خطری مصرف کننده را تهدید ننماید.در سبزی خردکن های خانگی مهمترین قسمت که ممکن است برای مصرف کننده ایجاد خطر نماید تیغه آن می باشد.تیغه دستگاه سبزی خردکن با دور 1400دور در دقیقه قادراست در کثری از ثانیه انگشتان دست راقطعه قطعه نماید.بنابراین باید دارای چنان سیستم مطمعنی باشد که حتی یک درصد هم احتمال وقوع چنین حادثه ای وجود نداشته باشد.متاسفانه تا کنون در سبزی خردکن های ساخته شده این ایمنی بطور کامل رعایت نگردیده است به طوری که:

– یک کودک میتواند به راحتی دستگاه را روشن نموده و دست خود را داخل آن نماید

– در هنگام روشن بودن دستگاه میتوان درب بالایی و جلویی آن را بازنمود

– در هنگام تخلیه سبزی خرد شده و یا بازوبسته نمودن تیغه آن احتمال روشن شدن دستگاه بر اثر برخورد زانو(درحالت نشسته)و یا کودک بازیگوش وجود دارد

عدم ایمنی مصرف کننده در سبزی خرد کن های غیر استاندارد

2.نکته قابل توجه دیگردر ایمنی سبزی خردکن نحوه بازوبسته شدن آن است. بطور معمول تیغه سبزی خردکن با استفاده از یک گل مهره در جای خودمحکم می گردد که دست مصرف کننده در معرض خطر بریدگی قرار گیرد.

خطر بستن و باز کردن تیغه سبزی خرد کن در دستگاههای غیراستاندارد

ب-سهولت استفاده

بطور معمول سعی می گردد در طراحی محصولات به نحو ارتباط و استفاده آن با مصرف کننده(ارگونومی)توجه گردد.مواردی چون:

1.سهولت همبندی و جدا نمودن دیگ بالای سبزی خردکن از قسمت موتور

2.سهولت و سرعت بازوبسته نمودن تیغه سبزی خردکن

3.سهولت تخلیه سبزیهای خرد شده از مواردی است که در ساخت سبزی خردکن های موجود کمتر توجه شده است.

ارائه راه حل برای مشکلات طرح شده

اختراع سیستم ایمنی

1- سیستم روشن و خاموش شدن دستگاه

2- سیستم عدم امکان دسترسی دست به تیغه دستگاه از درب جلویی در هنگام روشن بودن آن

3- سیستم عدم امکان دسترسی دست به تیغه دستگاه از درب جلویی در هنگام روشن بودن آن

4- سیستم بازوبسته نمودن تیغه دستگاه بدون نیاز به نگه داشتن تیغه با دست دیگر

1- سیستم روشن و خاموش شدن دستگاه

همانگونه که در قبل اشاره شد نحوه روشن و خاموش کردن سبزی خردکن های موجود به توسط کلیدی که بر روی بدنه آن تعبیه شده است صورت میگیرد که در این وضعیت امکان روشن شدن دستگاه توسط برخورد زانوی پا(دروضعیت نشسته)و یا کودک بازی گوش وجود دارد که خود باعث امکان حادثه و خطر میگردد.در سیستم طراحی شده ،مکانیسم روشن وخاموش شدن دستگاه بگونه ایی طراحی گردیده که هیچ نوع کلیدی در بدنه دستگاه قرار نگیرد و دستگاه فقط در صورت قرار داده شدن درب آن و فشار بر روی آن روشن گردد.نحوه عملکرد سیستم روشن خاموش شدن دستگاه سبزی خردکن بصورت شماتیک و جزء به جزءدر زیر نشان داده شده است.

روشن شدن سبزی خرد کن بدون کلید

نحوه عملکرد این سیستم به گونه ای است که با فشار دست کاربر نیروی لازم جهت روشن شدن دستگاه به قسمت کلید داخل بدنه موتور منتقل می شود.

روشن شدن سبزی خرد کن با درب بسته

اهرم روشن کننده میکروسویچ سبزی خرد کن

طراحی سیستم انتقال نیروی درب به گونه ای است که امکان جدا شدن و همبندی آسان برای مخزن سبزی خرد کن وجود دارد.

سیستم همبندی ایمنی مکانیزم سبزی خرد کن آکاالکتریک

2- سیستم عدم امکان دسترسی دست به تیغه دستگاه از درب بالایی درهنگام روشن بودن آن

نحوه طراحی سیستم روشن و خاموش کردن دستگاه به گونه می باشد که برای روشن کردن آن از نیروی فشار بر رو درب دستگاه استفاده گردد.با این طرح ترکیبی امکان دسترسی دست به درون دستگاه در هنگام روشن بودن آن غیر ممکن می باشد.چنانچه فشار دست از روی درب دستگاه بلافاصله خاموش می گردد و این سبزی خردکن هرگز بدون درب آن روشن نمی شود.یعنی ایمنی صد در صد در امکان دسترسی دست به تیغه دستگاه از درب بالایی.

زبانه خط کش فشار دهنده میکروسویچ سبزی خردکن اکاالکتریک

3- سیستم عدم امکان دسترسی دست به تیغه دستگاه از درب جلویی درهنگام روشن بودن آن

این سیستم بگونه ای طراحی گردیده که امکان باز نمودن درب جلویی دستگاه سبزی خردکن از بیرون وجود نداشته باشد و فقط زمانی می توان درب جلویی دستگاه را باز نمود که درب بالایی برداشته شود و از داخل مخزن درب جلویی باز شود.به محض برداشته شدن درب بالایی،دستگاه خاموش می شود و در هنگام ورود دست خطری مصرف کننده را تهدید نمی نماید.

عدم امکان دسترسی دست به تیغه دستگاه از ناودانی سبزی خردکن آکاالکتریک

4-سیستم باز و بسته نمودن تیغه دستگاه بدون نیاز به نگه داشتن تیغه با دست دیگر

مکانیسم طراحی شده در این سیستم بگونه ای است که برای محکم قرار گرفتن تیغه در جای خود نیازی به مهره یا گیره قفل (مورد استفاده در تیغه های مولینکس)وجود ندارد.در این مکانیسم کافیست  مصرف کننده با یک دست قسمت پلاستیکی وسط تیغه را گرفته و در جای خود بر روی شفت موتور دستگاه قرار داده و به اندازه 30درجه به راست بچرخاند.تیغه در جای خود محکم شده و در هنگام کار بر اثر برخورد و فشارسبزی داخل دستگاه در جای خود محکمترمی گردد.پس از اتمام کار کافیست مجددا محل پلاستیکی تیغه با دست گرفته و به اندازه 30 درجه به چپ چرخانده شود و از جای خود خارج گردد.در این روش کوچکترین تماسی بین دست و تیغه بوجود نمی آید. یعنی ایمنی صد در صد در باز و بسته نمودن تیغه دستگاه سبزی خردکن.

آکا تنها سبزی خردکن مجهز به تیغه اتوماتیک در ایران

ب- سهولت استفاده

1.سهولت همبندی و جدا نمودن دیگ بالای سبزی خردکن ازقسمت موتور

به دلیل آنکه بطور متداول ماده استفاده شده در ساخت سبزی خردکن ورق استیل می باشد در سبزی خردکن های موجود نحوه قرارگیری مخزن بالا بر روی بدنه موتور بگونه ای است که لبه های تیز استیل آنها بر روی هم گیر کرده و اصطلاحا جا انداختن آن را با مشکل مواجه می سازد. ضمن آنکه گاها بدلیل دست ساز بودن آنها قطر داخلی بدنه پایین و قطر خارجی مخزن بالا هم سایز نبوده و در مواقعی بسیار کیپ و در مواقعی گشاد می باشد. این امکان نیز در اشتباه قرار گرفتن قسمت جلویی مخزن بال بر روی قسمت جلویی بدنه موتور بدلیل عدم وجود راهنما بوجود می آید که خود مصرف کننده را دچار زحت می نماید.

طراحی سیستم همبندی

در این طرح قطعه ای از جنس پلاستیک که تمامی ضمائم و راهنماهای موجود برروی آن طراحی گردیده مشکل قرارگیری دوقطعه بر روی هم را کاملا برطرف نموده است.نحوه قرار گیری قطعات و راهنماها در شکل زیر نشان داده شده است.

سبزی خرد کن آکا با مخزن قابل شستشو

2.سهولت و سرعت بازوبسته نمودن تیغه سبزی خردکن

همانگونه که در بالا اشاره گردید نحوه طراحی تیغه سبزی خردکن به گونه ای است که هیچ گونه تماسی با دست مصرف کننده ندارد و فقط با قرار گیری در جای خود و چرخش 30 درجه ای محکم می گردد. علاوه بر مزیت بر شمارده شده سهولت بازوبسته نمودن تیغه را نیز باید به آن اضافه نمود چرا که با این روش نیازی به استفاده گل مهره یا گیره و قفل وجود نداشته و سهولت استفاده را به حداکثر می رساند.

3.سهولت تخلیه سبزیهای خردشده از مواردی است که در ساخت سبزی خردکن های موجود کمترتوجه شده است

علاوه بر موارد ذکر در بالا سهولت بازوبسته نمودن تیغه سبزی خردکن این امکان را برای مصرف کننده ایجاد می نماید تا در هر بار تخلیه سبزی های خرد شده تیغه را از جای خود خارج نماید که این خود به راحتی و سهولت تخلیه سبزی خرد شده کمک می نماید.