چرا حتما باید دستگاه سبزی خردکن استاندارد باشد؟ – اکا

  دستگاه سبزی خردکن برقی یکی از لوازم خانگی مورد نیاز اکثر خانواده ها می باشد. سرعت چرخش تیغه های این دستگاه حدود 1400 دور در دقیقه است و اگر تمهیدات ایمنی روی آن انجام نشده باشد می تواند بسیار خطرناک باشد. به همین دلیل رعایت کامل استاندارد برای این دستگاه الزامیست. بهترین ایمنی داشتن کلید قطع و وصل چراغدار برای برق ورودی و میکروسوئیچ حفاظتی در دستگاه برای قطع و وصل آن می باشد.

نکات ایمنی سبزی خردکن

-دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید. 1

2 -از سبزی خرد کن با نشان استاندارد استفاده کنید.

3 -درب ناودانی از بیرون باز نمی شود. پس سعی در باز کردن آن نکنید.

4 -تیغه ی دستگاه بسیار تیز است و باید نهایت دقت را هنگام جابجایی وشستشوی آن به عمل آورد.

5 -قسمت محفظه ی موتور را در آب فرو نکنید.

6 -هنگام کند شدن تیغه، از دستگاه استفاده نکنید.

7 -پس از خرد کردن حداکثر 15 تا 20 کیلوگرم سبزی، به موتور استراحت دهید تا کامال خنک شود.

8 -پس از اتمام کار، دوشاخه را از پریز خارج کنید.

سبزی خرد کن استاندارد آکاالکتریک

انواع سبزی خردکن شکل 1-4 دو مدل سبزی خردکن جدید استاندارد را نشان می دهد که دارای تجهیزات زیر است: مجهز به میکروسوئیچ ایمنی و قطع کار دستگاه با برداشتن در آن مجهز به قفل کودک دریچه تخلیه و جلوگیری از باز شدن دریچه هنگام کار مجهز به تیغ با قفل خودکار دارای کاسه نمد آب بندی شده در گلویی شفت موتور . روش راه اندازی سبزی خردکن جدید ابتدا باید سبزی ها را کامال خشک کرده و در مخزن دستگاه به صورت پاششی قرار داد. سبزی ها را نباید فشرده کرد و می توان آنها را حداکثر تا زیر لبه ی در پرکرد. سپس در دستگاه را روی محل مخصوص گذاشته و محل فلش روی در را فشار داد. این کار باید تا پایان خرد شدن سبزی ها ادامه پیدا کند. پس از خرد شدن سبزی ها باید دست را از روی در دستگاه برداشت تا سبزی خردکن فورا قطع شود. ))

مشخصات فنی الکتروموتور سبزی خردکن

در شکل 4-4 پلاک سبزی خرد کن آکا را مشاهده می کنید که مشخصات الکتریکی دستگاه روی آن ثبت شده و بصورت زیر است:

ولتاژ ورودی: 220 ولت فرکانس: 50 هرتز توان مصرفی: 180 وات شدت جریان: 6/1 آمپر تعداد قطب: 4 قطب خازن: 14 میکروفاراد ولتاژ خازن: 450 ولت متناوب مشخصات فنی یک نوع سبزی خردکن در شکل 5-4 پلاک روی دستگاه سبزی خردکن آکاالکتریک را مشاهده می کنید که مشخصات الکتریکی روی پلاک آن بصورت زیر است: ولتاژ: 220 ولت فرکانس : 50 هرتز توان مصرفی : 330 وات دور موتور: 1400 دور در دقیقه جهت گردش موتور: خالف عقربه های ساعت )چپگرد(

اجزای اصلی دستگاه سبزی خردکن سبزی خردکن از قسمت های زیر تشکیل شده است:

1 -بدنه و پایه 4 -الکتروموتور 2 -دستگیره و قالب 5 – تیغه 3 -کلید روشن و خاموش 6 -متعلقات شکل 6-4 یک الکتروموتور القایی چهار قطب با خازن راه انداز µF 14 را نشان می دهد . در شکل 7-4 نیز یک الکتروموتور القایی چهار قطب با خازن راه اندازی µF 14 را مشاهده می کنید که در سبزی خردکن شکل 7-4 مورد استفاده قرار گرفته است. شکل 8-4 یک میکروسوئیچ دو فیش را نشان می دهد که وظیفه ی استارت موتور سبزی خردکن را به عهده دارد ولی کار اصلی آن حفاظت دستگاه می باشد. در شکل 9-4 تیغه ی استیل، سنگ سمباده و پاروی پالستیکی نوعی سبزی خردکن را مشاهده می کنید که از پاروی پالستیکی جهت جابجایی یا هم زدن سبزی های خرد شده و از سنگ سمباده نیز برای تمیز کردن تیغه استفاده می شود.

نکات استفاده از سبزی خرد کن غیر استاندارد:

شکل 11-4 یک دستگاه سبزی خردکن غیر استاندارد با مشخصات فنی زیر را نشان می دهد: ظرفیت بارگیری 2 کیلوگرم سبزی دارای دریچه ی تخلیه ی سبزی خرد شده خاموش شدن دستگاه به وسیله ی کلید که هر لحضه هنگام دست بردن داخل دستگاه می تواند سهوا یا در اثر بازیگوشی کودک روشن شده و در کسری از ثانیه انگشتان دست را قطع نماید .مطابق شکل 12-4 در شیشه ای روی مخزن دستگاه به سادگی در حالت روشن برداشته می شود و می تواند از دستگاه در اثز بی احتیاطی آلت قتاله درست کند. مطابق شکل 13-4 پس از برداشتن در روی دستگاه، مهره ی نگهدارنده ی تیغه را می بایست با هر دو دست یاز کزد یعنی یک دست تیغه را نگه دارد و دست دوم مهره روی تیغ را باز کند که بسیار خطر آفرین می باشد.

طریقه ی باز و بسته کردن سبزی خرد کن آکاالکتریک استاندارد جدید :

. طبق شکل 28-4 از روی قوس تیغه می توان به جهت گردش موتور پی برد. در این حالت موتور در جهت خالف حرکت عقربه های ساعت می چرخد. برای باز کردن این نوع تیغه ها که دارای قفل خودکار هستند باید تیغه را 30 درجه در جهت خالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا تیغه جدا شود این اختراع منحصرا در اختیار آکاالکتریک بوده و بستن و باز کردن تیغه خودکار و بدون دخالت دست انجام می شود و هرگز برای مصرف کننده خطر ایجاد نمی کند .  تیغه را از جای خود خارج کنید. در سبزی خرد کن استاندارد آکاالکتریک به محض برداشتن درب دستگاه خاموش می شود و میکروسویچ ایمنی مانع از روشن شدن دستگاه بدون درب می شود . درب ناودانی از بیرون قابل باز شدن نیست بنابراین هرگز کودک یا مصرف کننده به خطر نمی افتد